Política General SIIF

SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ

GRUP FILA (d’ara endavant, el Grup) ha implantat un Sistema Intern d’Informació (SIIF), el qual integra els diferents canals d’informació interns de l’organització i es configura com un eix fonamental per al foment de la cultura d’actuació ètica, responsable i sostenible, amb el deure de supervisió, control i prevenció en matèria de compliment normatiu.

El sistema constitueix el llit preferent i una eina d’utilització obligatòria per a canalitzar diligentment les comunicacions sobre infraccions i incompliments normatius, amb total protecció dels informants, sense risc de represàlies i amb les mesures de protecció necessàries.

El SIIF s’ha dissenyat, configurat i és gestionat amb les mesures i mecanismes necessaris de seguretat, confidencialitat, protecció de dades i protecció a l’informant. Per a això comptem amb la col·laboració i suport de l’expert extern BONET consulting, que aporta alts nivells de professionalitat, experiència, independència, confidencialitat i compliment del marc normatiu aplicable.

Per consegüent, el Grup ha dotat el SIIF d’una sèrie de garanties, entre les quals es troben l’anonimat/anonimització, l’adequat registre, la conservació i no alteració de la informació, la prevenció de conflictes d’interès, la protecció de l’informant i la prohibició de represàlies.

Per a conèixer detalladament els principis d’actuació i les garanties fonamentals que regeixen el Sistema Intern d’Informació del Grup en virtut dels requisits exigits per la nova normativa pot veure i accedir a la Política General del Sistema Intern d’Informació i Defensa de l’Informant.

Canals d’Informació

El Grup ha habilitat diferents canals interns d’informació que permeten la presentació de comunicacions en format escrit o verbal. A aquest efecte, el Grup compta amb la configuració, disseny i suport d’un expert extern a fi d’aportar els més alts nivells de professionalitat, experiència, independència, confidencialitat, protecció de dades i de l’informant, i altres àmbits aplicables per a aquesta mena de canals. En la nostra Política pot trobar ampliada la informació sobre les característiques tècniques dels canals. Els canals del nostre SIIF són els següents:


Canal On-line/Digital

El Grup posa a la seva disposició una eina en línia mitjançant la qual qualsevol empleat o persona relacionada amb el Grup podrà presentar una comunicació per escrit a través del següent enllaç: https://corporate-line.com/cnormativo-fila

Aquesta eina compta amb mesures de seguretat que garanteixen la protecció de la informació, la identitat de l’informant i la d’aquelles persones afectades per aquesta, així com la confidencialitat i reserva de tot el procés de gestió i tramitació de la comunicació.


Canal Presencial

Una altra de les vies que el Grup posa a la disposició dels seus empleats i aquells tercers que es relacionen amb aquesta és el canal presencial, que permet la presentació de comunicacions verbals.

Per poder fer us d’aquest canal cal sol·licitar cita prèvia a través de la següent via de contacte: responsable.siif@fila.cat

A fi de garantir les mesures de protecció i seguretat necessàries d’aquesta mena de comunicacions, no es podran realitzar ni es registraran comunicacions presentades directament per aquest e-mail. Aquest correu electrònic s’ha habilitat per a coordinar amb el personal tècnic dia, hora i lloc per a realitzar la comunicació en format presencial.

Compare listings

Compare